JULY 03, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " MẶC LẤY NGƯỜI MỚI " ( VIDEO )
                                                MS NGUYỄN THỈ

 

JUNE 26, 2016

SỨ ĐIỆP :
              " HƯỚNG DẪN & THEO SAU "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 19, 2016 ( FATHER' S DAY )

SỨ ĐIỆP:
             " NƠI TRÚ ẨN VỮNG CHẮC "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 12, 2016

SỨ ĐIỆP :
                " THEO MẪU CHĂN TOÀN HẢO "
                                                                 TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 05, 2016

SỨ ĐIỆP :
               " YÊU NHIỀU, THƯƠNG ĐÚNG "
                                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 29, 2016 ( Trại Gia Đình Hội Thánh, Texas ).

CHỦ ĐỀ :
               SỐNG THEO CHÂN LÝ "_ Giăng 13: 17
                                             DIỄN GIẢ : MS JIMMY KHÁNH NGUYỄN
                                                             : MS NGUYỄN THỈ

MAY 22, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " CON CỦA CHÚA GIAO "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

         
 

MAY 15, 2016

SỨ ĐIỆP :
               " CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 08, 2016 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
             " DI SẢN CHO DÒNG DỎI "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

MAY 01, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐƯỢC ƠN "
                                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS