SEPTEMBER 11, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " NGHE & BIẾN ĐỔI "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 04, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " NHÌN KỸ CÁNH ĐỒNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 28, 2016

SỨ ĐIỆP :
             " THÁI ĐỘ ĐƯỢC THƯỞNG "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 21, 2016

SỨ ĐIỆP :
           " TRONG CHÚA & NHẬM LỜI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 14, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " NGÔI THI ÂN CHÚA ĐÁP "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 07, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " QUYỀN NĂNG CỦA CHRIST PHỤC SINH "
                                                        MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JULY 31, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC SAI PHÁI "
                                                     TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JULY 24, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 17, 2016

" CỘNG ĐỒNG ĐỨC TIN SINH ĐỘNG "
                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA & MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 10, 2016

" KHAI TRÌNH HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT 41 "
                                                    CÁC ĐẠI BIỂU HỘI THÁNH

                                           
 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS