NOVEMBER 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " BỞI GẶP VUA TRỜI "
                                                     TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 15. 2015

SỨ ĐIỆP :
             " MỌI NƠI - MỌI NGƯỜI "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 08, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " KHẢ NĂNG THỰC HÀNH CAO NHẤT "
                                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 01, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " KINH NGHIỆM NGỢI CA "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 25, 2015

SỨ ĐIỆP:
             " TƯỜNG TRÌNH THEO DẤU CHÂN CHÚA "
                                                                     TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 18, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " CỘNG ĐỒNG PHƯỚC HẠNH "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 11, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " TÂM - TRÍ - HÌNH "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 04, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " TÌM KIẾM "
                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 27, 2015

SỨ ĐIỆP:
                " MỐI TƯƠNG GIAO ĐÚNG "
                                                   MS NGUYỄN THANH BẠCH

SEPTEMBER 20, 2015

SỨ ĐIỆP:
              " KHỞI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH "
                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS