MAY 21, 2023

SỨ ĐIỆP :
           " LỜI HỨA VĨ ĐẠI "
                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 14, 2023 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
          " THAY ĐỔI "
                       BÀ MỤC SƯ PHẠM THANH BÌNH

MAY 07, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " CHRIST, TẤT CẢ TRONG TẤT CẢ "
                                            MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

APRIL 30, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " BỞI MỘT NGƯỜI CÓ SỰ SỐNG LẠI "
                                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

APRIL 23, 2023

SỨ ĐIỆP :
         " KHỞI ĐẦU MỚI VỚI CHÚA PHỤC SINH "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 16, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " HÃY VỮNG LÒNG "
                                MS PHẠM THANH BÌNH

APRIL 09, 2023

SỨ ĐIỆP :
             “ ĐẤNG CHRIST PHỤC SINH "
                                    MSQN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 07, 2023 ( LỄ THƯƠNG KHÓ )

SỨ ĐIỆP:
           " SỰ CHẾT CỦA ĐẦY TỚ CHỊU KHỔ "
                                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 02, 2023

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẦY TỚ CHỊU KHỔ - TÒA PHI-LÁT. 
                                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 26, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " CAM KẾT CỦA ĐẦY TỚ CHỊU KHỔ "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS