MARCH 10, 2019

SỨ ĐIỆP :
                 " TÌNH YÊU TUYỆT VỜI "
                                                 MS.  PHAN VĨNH PHÚC

MARCH 03, 2019

SỨ ĐIỆP:
                " YÊU THƯƠNG LỚN "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " NĂNG LỰC VÔ HẠN "
                                        TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 17, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " MẠNH DẠN "
                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 10, 2019

SỨ ĐIÊP:
              " CAO CẢ & BAO LA "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 3, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " QUYỀN TRONG HUYẾT "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 27, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẤNG HẰNG CẦU THAY "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 20, 2019

SỨ ĐIỆP :
               "  VÌ CHÚA KHÔNG LÌA BỎ "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 13, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẦY ĐỦ "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 6, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NIỀM TIN CHÚA VUI LÒNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS