SEPTEMBER 20, 2020

SỨ ĐIỆP:
    " TRÔNG CHÚA TRỞ LẠI : THỨC CANH & CẦU NGUYỆN "
                                                      MS PHAN VĨNH PHÚC

SEPTEMBER 13, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG TRONG TỐI TĂM "
                                           MS HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 06, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " TÌM ĐIỀU TRÊN CAO "
                                      MS HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 30, 2020

SỨ ĐIỆP:
        " TRONG DANH ĐỂ SỐNG "
                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 23, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " CHỚ SỢ CHI "
                              MS PHAN VĨNH PHÚC

AUGUST 16, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " SỐNG ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG "
                                                MS HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 09, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " KHI MỌI NỀN SỤP ĐỔ "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 02, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " KHIÊM NHU TRONG PHỤC VỤ "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
               " CON SỰ YÊN ỦI "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

JULY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨNG DẬY VÀ TIẾP TỤC "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS