NOVEMBER 06, 2022

SỨ ĐIỆP:"
         " DẤU HIỆU HỘI THÁNH LÀNH MẠNH "
                                          MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 30, 2022

SỨ ĐIỆP:
        " KHÔN NGOAN HUYỀN NHIỆM LỚN "
                                         MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 23, 2022

SỨ ĐIỆP:
           " VƯỢT TRÊN RANH GIỚI "
                                    MS ĐẶNG CHÍNH

OCTOBER 16, 2022

SỨ ĐIỆP: 
          " ĐẤNG CHRIST- MỌI SỰ CHO CHÚNG TA "
                                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 09, 2022

SỨ ĐIỆP:
           " THẬP GIÁ, CHỮA LÀNH PHÂN RẼ "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 02, 2022

SỨ ĐIỆP:
          " CHÚA, TÔI, TRONG Ý NGÀI ĐỊNH "
                                            MSQN TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 25, 2022

SỨ ĐIỆP:
          " ƯU TIÊN VÀ ĐẦY ĐỦ "
                               MS HUỲNH VĂN LINH

 

SEPTEMBER 18, 2022

SỨ ĐIỆP: 
           " YÊU THƯƠNG CẤT BỎ SỢ HÃI "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

SEPTEMBER 11, 2022

SỨ ĐIỆP:
            " Y-CA-BỐT HAY E-MA-NU-ÊN "
                                          MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

 

SEPTEMBER 04, 2022

SỨ ĐIỆP:
        " ĐỂ THỨC LẠI KÍNH YÊU "
                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS