JANUARY 03, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " NHÌN CHÚA LÀM TRUNG TÂM"
                                            MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 27, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VƯỢT TRÊN MỌI ƯU VIỆT "
                                   MSNC QN TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 24, 2020

SỨ ĐIỆP: ( MỪNG CHÚA GIÁNG SINH )
            
“EMMANUEL - ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA
                                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA    

 

DECEMBER 20, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VƯỢT TRÊN MỘT GIÁNG SINH XÁO TRỘN "
                                                                 MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 13, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " CỦA LỄ DÂNG CHÚA "
                               MS PHAN VĨNH PHÚC

DECEMBER 06, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " RA ĐI TRONG NIỀM VUI "
                                              MS NGUYỄN ĐĂNG MINH

NOVEMBER 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " TRỞ NÊN NHÀ CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 22, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TẠ ƠN KỲ DIỆU ĐÃ SẮM SẲN "
                                          MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 15, 2020

 

SỨ ĐIỆP:
              " VỮNG TÂM CẦU XIN "
                                             MS PHAN VĨNH PHÚC

 

 

NOVEMBER 08, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " TẠ ƠN TRONG RỐI LOẠN "
                                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS