JANUARY 31, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " NEO CỦA LINH HỒN "
                                  MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 24, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " CHO PHƯỚC HẠNH CAO NHẤT "
                                              MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 17, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " NIỀM TIN VỮNG VÀNG "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

JANUARY 10, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỂ ĐÓN VUA HỒI LAI "
                                         MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 03, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " NHÌN CHÚA LÀM TRUNG TÂM"
                                            MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 27, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VƯỢT TRÊN MỌI ƯU VIỆT "
                                   MSNC QN TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 24, 2020

SỨ ĐIỆP: ( MỪNG CHÚA GIÁNG SINH )
            
“EMMANUEL - ĐỨC CHÚA TRỜI Ở CÙNG CHÚNG TA
                                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA    

 

DECEMBER 20, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VƯỢT TRÊN MỘT GIÁNG SINH XÁO TRỘN "
                                                                 MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 13, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " CỦA LỄ DÂNG CHÚA "
                               MS PHAN VĨNH PHÚC

DECEMBER 06, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " RA ĐI TRONG NIỀM VUI "
                                              MS NGUYỄN ĐĂNG MINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS