MAY 16, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " ĐÈN SÁNG LUÔN "
                                 MS PHAN VĨNH PHÚC

MAY 09, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " ĐẤNG ĐOÁI XEM TÔI "
                                 MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 02, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM "
                                             MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 25, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " KHI CUỘC VUI CHẤM DỨT "
                                       MSNC _QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 18, 2021

SỨ ĐIỆP:
       " PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN "
                                                         MS PHAN VĨNH PHÚC

APRIL 11, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " CHO TỚI LÚC NGÀI ĐẾN "
                                        MSNC - QN TRẦN NGỌC HÒA

                                  

APRIL 04, 2021

Sứ Điệp:
            “GẶP CHÚA PHỤC SINH”
                                       MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 02, 2021( GOOD FRIDAY )

 

SỨ ĐIỆP:
                " MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN "
                                                      MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

 


 

 

MARCH 28, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " GIỜ VINH HIỂN "
                                MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 21, 2021

SỨ ĐIỆP :
            " THEO TIẾNG CHÚA GỌI "
                                           MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS