OCTOBER 15, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " ĐEM SỰ CỨU RỖI ĐẾN TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT "
                                                          MS PHẠM XUÂN NGHĨA

OCTOBER 08, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " NỐI KẾT VỚI CHÚA "
                                 MS PHẠM THANH BÌNH

OCTOBER 01, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " HÃY ĐẾN GẦN CHÚA "
                                    MSQN TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 24.2023

SỨ ĐIỆP:
            " TIẾP NHẬN VÀ LÀM THEO LỜI CHÚA "
                                                             MS NGUYỄN KỲ PHÚ

SEPTEMBER 17, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " NGÀY THIÊN CHÚA LÀM NÊN "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA
               

 

SEPTEMBER 10,2023

SỨ ĐIỆP:
           " NHƯ TRÁI ĐẦU MÙA "
                                      MSQN TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 03,2023

SỨ ĐIỆP: 
           " LỜI VỮNG LẬP LAMED "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

AUGUST 27, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " SỰ SỐNG MỚI TRONG CHÚA JESUS "
                                                MSQN TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 20, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " THỜ PHƯỢNG CHÚA HẰNG HỮU " 
                                              MS BÙI TRUNG NGÔN

 

AUGUST 13, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                               MS PHẠM VĂN HUYÊN

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS