DECEMBER 2. 2018

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẤNG VÔ TỘI GÁNH TỘI "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
          " NẾP SỐNG - ƠN PHƯỚC "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 22, 2018 ( THANKSGIVING DAY )

SỨ ĐIỆP:
          " SUY GẨM MÙA TẠ ƠN "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " NGỢI KHEN TRONG THỬ THÁCH"
                                               TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " NHÀ THIÊNG LIÊNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 4, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " VÂNG LỜI TRONG TIN CẬY "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 28, 2018

SỨ ĐIỆP:
       " ĐỨC TIN: KHÔNG THẤY MÀ TIN"
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 21, 2018

SỨ ĐIỆP:
          " ĐỨC TIN : ƠN BAN THUỘC LINH "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 14, 2018

SỨ ĐIỆP:
         " TÌM CHIÊN LẠC "
                               TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 7, 2018

SỨ ĐIỆP:
         " ĐỨC TIN & BẠN THẬT "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS