MARCH 19, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " VÂNG PHỤC TRỌN VẸN "
                                   MS PHẠM THANH BÌNH

MARCH 12, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " VUI KHÔN XIẾT NƠI ĐẤNG CHẲNG THẤY "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

MARCH 05, 2023

SỨ ĐIỆP:
       " PHƯỚC CHO KẺ CÓ LÒNG TRONG SẠCH "
                                                 MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

FEBRUARY 26, 2023

SỨ ĐIỆP :
         " ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG BÌNH "
                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

FEBRUARY 19, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " CẨN THẬN TRONG SỰ PHỤC VỤ CHÚA "
                                                    MS PHẠM THANH BÌNH

 

FEBRUARY 12, 2023

SỨ ĐIỆP : 
            " PHƯỚC CHO KẺ NHU MÌ "
                                       MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

FEBRUARY 05, 2023

SỨ ĐIỆP:
        " PHƯỚC CHO KẺ THAN KHÓC "
                                      MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 29, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " HẠNH PHƯỚC THẬT "
                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 22, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC "          
                                       MS PHẠM THANH BÌNH

 

JANUARY 15, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " HAI SỰ CÔNG BÌNH "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS