NOVEMBER 01, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " MỘT KHỞI ĐẦU MỚI "
                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 25, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " THỢ GỐM VÀ ĐẤT SÉT "
                                       MSNC TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 18, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " HỘI THÁNH NGÀY SAU CÙNG "
                                         MSNC TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 11, 2020

SỨ ĐIỆP:
        " THÁI ĐỘ SỐNG TRONG NGÀY SAU RỐT "
                                               MS PHAN VĨNH PHÚC

OCTOBER 04, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " THÁNH SẠCH THEO Ý CHÚA "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 27, 2020

SỨ ĐIỆP:
               " NGÀY CHÚA LÀM NÊN "
                                         MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 20, 2020

SỨ ĐIỆP:
    " TRÔNG CHÚA TRỞ LẠI : THỨC CANH & CẦU NGUYỆN "
                                                      MS PHAN VĨNH PHÚC

SEPTEMBER 13, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG TRONG TỐI TĂM "
                                           MS HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 06, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " TÌM ĐIỀU TRÊN CAO "
                                      MS HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 30, 2020

SỨ ĐIỆP:
        " TRONG DANH ĐỂ SỐNG "
                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS