DECEMBER 01, 2019

SỨ ĐIỆP:
        " CHÂN DUNG ĐẤNG CỨU CHUỘC "
                                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " SUY GẪM MÙA TẠ ƠN "
                               
        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
             ' BIẾT CHÚA - BIẾT MÌNH "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

NOVEMBER 17, 2019

SỨ ĐIÊP:
             " CHÚC TÔN, CHÚC PHƯỚC "
                                                MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 10, 2019

SỨ ĐIỆP:
         " CHỌN THÁI ĐỘ BIẾT ƠN "
                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 03, 2019

SỨ ĐIỆP:
          " TÔN CAO VÀ CẢM TẠ "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 27, 2019

SỨ ĐIÊP:
           " TÁC ĐỘNG BỞI NĂNG QUYỀN "
                                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

          "

OCTOBER 20, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " NÓI GÌ ? TIN GÌ ? "
                                       MS HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 13, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " CHỈ MỘT LỜI GIỚI THIỆU "
                                               MS NGUYỄN THÀNH AN

OCTOBER 6, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TIN VUI KHÔNG HỔ THẸN "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS