JULY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU "
                                          MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " MẪU MỰC TỐI THƯỢNG "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

JUNE 14, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " NHƯ CON CHIÊN CHÚA "
                                           MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 07, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THEO ƯU TIÊN CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 31, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " NGUỒN AN ỦI "
                              MS PHAN VỈNH PHÚC

MAY 24, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC TIN TRONG KHỦNG HOẢNG "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 17, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊN TỈNH TRONG XÁO ĐỘNG "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 10, 2020 ( MOTHER'S DAY)

SỨ ĐIỆP:
         " LÒNG MẸ "
                           BÀ MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS