JANUARY 6, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NIỀM TIN CHÚA VUI LÒNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 30. 2018

SỨ ĐIỆP:
        " SỰ ĐẦY DẪY ĐÁNG XEM "
                                         TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 23. 2018

SỨ ĐIỆP:
         " HOÀN NGHIỆM "
                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 16. 2018

SỨ ĐIỆP:
           " NGẠC NHIÊN "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 9. 2018

SỨ ĐIỆP:
         " ÁNH SÁNG THÁNH "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 2. 2018

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẤNG VÔ TỘI GÁNH TỘI "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
          " NẾP SỐNG - ƠN PHƯỚC "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 22, 2018 ( THANKSGIVING DAY )

SỨ ĐIỆP:
          " SUY GẨM MÙA TẠ ƠN "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " NGỢI KHEN TRONG THỬ THÁCH"
                                               TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " NHÀ THIÊNG LIÊNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS