AUGUST 28, 2022

SỨ ĐIỆP: 
           " SỰ SỐNG LẠI CỦA THÂN THỂ "
                                           MS NGUYỄN HOÀNG CHÍNH

 

AUGUST 27, 2022 ( HỘI ĐỒNG BỒI LINH NAM GIỚI VÀ PHỤ NỮ VÙNG TÂY NAM )

SỨ ĐIỆP: 
          " BƯỚC THEO THÁNH LINH "
                                      MS NGUYỄN HOÀNG CHÍNH

 

AUGUST 21, 2022

SỨ ĐIỆP: 
         " BIẾN ĐỔI MỌI ĐIỀU KHI GẶP CHÚA "
                                      MS GIÁO SĨ  ROBERT HUFF

 

AUGUST 14, 2022

SỨ ĐIỆP : 
          " VỮNG LÒNG TRONG NGÀY CHÚA ĐẾN "
                                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

AUGUST 07, 2022

SỨ ĐIỆP:  
          " TIẾNG CHÚA GỌI "
                            MS LÊ PHƯỚC THUẬN

 

JULY 31 ,2022

SỨ ĐIỆP :
          " TẶNG PHẪM QUÍ GIÁ THIÊN THƯỢNG "
                                                  MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 24 ,2022

SỨ ĐIỆP: 
       " SỐNG TRONG THÁNH LINH "
                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 17,2022

SỨ ĐIỆP: 
           " KHÔNG CÒN ĐOÁN PHẠT "
                                          TƯỜNG TRÌNH HĐGH 47

 

JULY 10,2022

SỨ ĐIỆP : 
         " BƯỚC ĐI KỲ LẠ CỦA NGƯỜI THEO CHÚA "
                                                   TƯỜNG TRÌNH HĐGH 47

 

JULY 03,2022

SỨ ĐIỆP:  
           " SỐNG TRONG THÁNH LINH "
                                           MS GHT HỒ HIẾU HẠ

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS