MARCH 14, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " LỜI ĐỜI ĐỜI VỮNG LẬP "
                                             MSNC- QN  TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 07, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " CHIẾN BINH VÀ LÃNH ĐẠO "
                                            MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 28, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " AN NINH TRONG NƠI ẨN NÁU "
                                                       MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 21, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU NHƯ CHÚA YÊU "
                                     MS PHAN VĨNH PHÚC

FEBRUARY 14, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " ĐƯỜNG MỚI VÀ SỐNG "
                                         MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 07, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " QUYỀN NĂNG CHO SỨ VỤ "
                                               MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 31, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " NEO CỦA LINH HỒN "
                                  MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 24, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " CHO PHƯỚC HẠNH CAO NHẤT "
                                              MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 17, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " NIỀM TIN VỮNG VÀNG "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

JANUARY 10, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỂ ĐÓN VUA HỒI LAI "
                                         MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS