AUGUST 06, 2023

SỨ ĐIỆP:
            " LỜI DIỆU KỲ "
                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 30, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " NỀN DUY NHẤT "
                                MS HUỲNH VĂN LINH

JULY 23, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " ĐỂ CHRIST HÌNH THÀNH "
                                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JULY 16, 2023

SỨ ĐIỆP :
             " TƯỜNG TRÌNH HỘI ĐỒNG 48 "
                                        CÔ MAI LAN - MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 09, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " TƯỜNG TRÌNH HỘI ĐỒNG 48 "
                              Chấp Sự TÀI LÊ, MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JULY 02, 2023

SỨ ĐIỆP:
        " BÀY TỎ SỐNG YÊU CHÚA "
                                       MS PHẠM THANH BÌNH

JUNE 25, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " CỘT TRỤ CỦA LẼ THẬT "
                                       MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 18, 2023 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
            " HIẾU KÍNH CHA MẸ " 
                                MS PHẠM THANH BÌNH

JUNE 11, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " ĐẶC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM "
                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 04, 2023

SỨ ĐIỆP :
         " HỘI THÁNH CHÚA XÂY "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS