JANUARY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THÚC ĐẨY BỞI ÂN SỦNG "
                                            MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
           ' NGÔI LỜI , ĐẦY ÂN ĐIỂN & CHÂN LÝ "
                                                      MS BÙI TRUNG NGÔN

DECEMBER 24, 2019 ( Giáng Sinh 2019 )

SỨ ĐIỆP:
         " CON TRẺ NÀY LÀ AI ? "
                                       MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 22, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " GIÁNG SINH TRONG MẮT GIÔ- SÉP "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
         " KỲ DIỆU "
                       MS HUỲNH VĂN LINH

 

DECEMBER 08, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " ĐẦY ƠN VÀ LẼ THẬT "
                                          MS PHAN VĨNH PHÚC

DECEMBER 01, 2019

SỨ ĐIỆP:
        " CHÂN DUNG ĐẤNG CỨU CHUỘC "
                                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " SUY GẪM MÙA TẠ ƠN "
                               
        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
             ' BIẾT CHÚA - BIẾT MÌNH "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

NOVEMBER 17, 2019

SỨ ĐIÊP:
             " CHÚC TÔN, CHÚC PHƯỚC "
                                                MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS