MAY 19, 2019

SỨ ĐIỆP:
               " VƯỢT BIÊN GIỚI "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 12, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NGƯỜI NỮ ĐỒNG CÔNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 05, 2019

SỨ ĐIỆP:
               " PHỤC VỤ TUÔN ĐỔ "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " NGUỒN CUNG ỨNG DƯ DẬT "
                                                       TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 21, 2019

SỨ ĐIỆP:
       " ĐƯỢC XƯNG NGHĨA CHÂU TOÀN "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 14, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TRONG NHÀ CHÚA "
                                           MSGHT LÊ VĨNH THẠCH

APRIL 7, 2019

SỨ ĐIÊP:
          " ĐƯỢC DỰNG NÊN MỚI "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 31, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU VÀ VUI "
                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " KHÁT VỌNG TỎ YÊU THƯƠNG "
                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 17, 2019

SỨ ĐIỆP:
          " CON CHÁU TÌNH THƯƠNG "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS