APRIL 10, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TIẾNG KÊU HUYỀN NHIỆM "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VUA VINH HIỂN ĐẾN TRONG KHIÊM HẠ "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỪNG SỢ NHƯNG TIN CẬY "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 22, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " BÌNH AN GIỮA GIÔNG TỐ "
                                                 MS PHAN VỈNH PHÚC

MARCH 15, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ĐIỀU CHÚA NGẠC NHIÊN "
                                          MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 08, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " ĐỂ THỎA KHÁT KHAO "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 01, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐI TRONG HIỆN DIỆN CHÚA "
                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 23, 2020

SỨ ĐIỆP :
          " TẤM GƯƠNG TRUNG THÀNH "
                                            MS BÙI TRUNG NGÔN

FEBRUARY 16, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊU THƯƠNG CHỜ ĐỢi "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 09, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " SỐNG MỚI TRONG CHÚA "
                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

                          

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS