DECEMBER 17, 2023

SỨ ĐIỆP :
          " CHÚA ĐẾN TRONG THẾ GIAN "
                                         MS PHẠM THANH BÌNH

 

DECEMBER 10, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " MÙA VỌNG: VỌNG TRONG AN BÌNH "
                                                  MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 03, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " MÙA VỌNG: CHỜ TRONG HY VỌNG "
                                                MSQN TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 26, 2023

SỨ ĐIỆP: 
           " TẠ ƠN CHÚA "
                             MS PHẠM THANH BÌNH

 

NOVEMBER 23, 2023 ( THANKSGIVING )

SỨ ĐIỆP:
           " LINH HỒN HỠI, HÃY NGỢI KHEN CHÚA "
                                                    MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 19, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " Ê-BÊN-Ê-XE, VẦNG ĐÁ CỨU GIÚP "
                                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 12, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " PHƯỚC ÂN TUÔN TRÀN "
                                              MS HỨA TRUNG TÍN

NOVEMBER 05, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " BIẾT Ý MUỐN CHÚA "
                                    MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 29, 2023

SỨ ĐIỆP: 
         " CHÚA, ĐẤNG GIÃI CỨU LỚN "
                                          MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 22, 2023

SỨ ĐIỆP:
            " HÃY TRẢ LẠI CHO ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                                      MS SAMUEL ÔNG HIỀN

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS