APRIL 04, 2021

Sứ Điệp:
            “GẶP CHÚA PHỤC SINH”
                                       MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 02, 2021( GOOD FRIDAY )

 

SỨ ĐIỆP:
                " MỌI SỰ ĐÃ ĐƯỢC TRỌN "
                                                      MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

 


 

 

MARCH 28, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " GIỜ VINH HIỂN "
                                MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 21, 2021

SỨ ĐIỆP :
            " THEO TIẾNG CHÚA GỌI "
                                           MS PHAN VĨNH PHÚC

MARCH 14, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " LỜI ĐỜI ĐỜI VỮNG LẬP "
                                             MSNC- QN  TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 07, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " CHIẾN BINH VÀ LÃNH ĐẠO "
                                            MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 28, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " AN NINH TRONG NƠI ẨN NÁU "
                                                       MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 21, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU NHƯ CHÚA YÊU "
                                     MS PHAN VĨNH PHÚC

FEBRUARY 14, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " ĐƯỜNG MỚI VÀ SỐNG "
                                         MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 07, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " QUYỀN NĂNG CHO SỨ VỤ "
                                               MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS