FEBRUARY 18, 2024

SỨ ĐIỆP:
         " NHÌN XEM CHÚA "
                                MS PHẠM THANH BÌNH

FEBRUARY 11, 2024

SỨ ĐIỆP:
            " TÌNH YÊU BẤT DIỆT "
                                       MSQN TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 04, 2024

SỨ ĐIỆP:
           " VỚI YÊU THƯƠNG TỪ THIÊN CHÚA "
                                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 28, 2024

SỨ ĐIỆP:
        " PHƯỚC LỚN KHỎI ĐẠI NẠN "
                                           MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 21, 2024

SỨ ĐIỆP:
            " TÌNH YÊU THƯƠNG THẬT"  
                                           MS PHẠM THANH BÌNH

 

JANUARY 14, 2024

SỨ ĐIỆP:
         " CHĂM XEM JESUS- VUA VINH HIỂN "
                                                 MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 07, 2024

SỨ ĐIỆP:
          " SỐNG TRONG GIAO ƯỚC PHƯỚC HẠNH "
                                                 MSQN TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 31, 2023

SỨ ĐIỆP:
            " TỐT LÀNH VÀ TRỌN VẸN "
                                            MSGHT HUỲNH VĂN LINH

 

DECEMBER 24, 2023 (LỄ GIÁNG SINH 2023)

SỨ ĐIỆP:  
        " SỰ VINH HIỂN ĐÁNG XEM "
                                      MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 24, 2023

SỨ ĐIỆP:
          "ĐỨC CHÚA JESUS GIÁNG SINH "
                                                MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS