HỘI ĐỒNG CẦU NGUYỆN 9/10/2021

SUY GẪM I :
    " HÃY ĐÀO LẠI GIẾNG CŨ " MS A.W TOZER
              Cô Heather Williams chia sẽ

SUY GẪM II :
     " THÁNH NHÂN PHẢI ĐI MỘT MÌNH "  MS A.W TOZER
              Anh  Phạm Phục chia sẽ

SUY GẪM III :
      " ĐỪNG SỢ HÃI TRONG SỰ TRÌ HOÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                                                     MS RICK WARREN
              Anh Tim Huỳnh chia sẽ

     "

       
             
 

OCTOBER 03, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " TRONG ĐẤNG LIÊN KẾT SỐNG "
                                       MSQN- TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 26, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " CÙNG NHAU HÂÙ VIỆC CHÚA "
                                              MS THUẬN NGUYỄN

SEPTEMBER 19, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐẦU TƯ VÀO HY VỌNG "
                                            MSQN TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 12, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " MỌI CÁCH CHO MỌI NGƯỜI "
                                                    MSQN- TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 05, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " HÃY YÊN LẶNG "
                            MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

AUGUST 29, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " TIN XẤU ĐỂ TRÂN TRỌNG TIN VUI "
                                                  MSQN- TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 22, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                        MS NGUYỄN HOÀNG CHÍNH

AUGUST 15, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " KHI BAN CHO NÊN LY KỲ "
                                         MSQN TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 08, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " GIA ĐÌNH TÔI "
                           MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS