MAY 24, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC TIN TRONG KHỦNG HOẢNG "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 17, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊN TỈNH TRONG XÁO ĐỘNG "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 10, 2020 ( MOTHER'S DAY)

SỨ ĐIỆP:
         " LÒNG MẸ "
                           BÀ MS HUỲNH VĂN LINH

MAY 03, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " MỘT ĐIỀU ĐỂ TIM KIẾM "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " TRÔNG CẬY SỐNG "
                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " SỐNG THẬT- SỐNG MỚI "
                                       MS HUỲNH VĂN LINH

APRIL 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " JESUS ĐẤNG SỐNG ĐỜI ĐỜI "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA
  

APRIL 10, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TIẾNG KÊU HUYỀN NHIỆM "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VUA VINH HIỂN ĐẾN TRONG KHIÊM HẠ "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỪNG SỢ NHƯNG TIN CẬY "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS