JUNE 13, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

JUNE 06, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐƯỢC GỌI ĐỂ SAI ĐI "
                                            MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 30, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " HUYỀN NHIỆM VÀ KHÔN NGOAN "
                                                    MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 23, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " CÔNG TÁC CHƯA HOÀN TẤT "
                                                          MỤC SƯ TRẦN NGHỊ

MAY 16, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " ĐÈN SÁNG LUÔN "
                                 MS PHAN VĨNH PHÚC

MAY 09, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " ĐẤNG ĐOÁI XEM TÔI "
                                 MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 02, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM "
                                             MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 25, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " KHI CUỘC VUI CHẤM DỨT "
                                       MSNC _QN TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 18, 2021

SỨ ĐIỆP:
       " PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN "
                                                         MS PHAN VĨNH PHÚC

APRIL 11, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " CHO TỚI LÚC NGÀI ĐẾN "
                                        MSNC - QN TRẦN NGỌC HÒA

                                  

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS