SEPTEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " SINH RA ĐỂ CHẠY "
                                            MS NGUYỄN NHÂN TÂM

SEPTEMBER 22, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG "
                                                      MS PHAN VĨNH PHÚC

 

SEPTEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NIỀM VUI SỐNG LẠI "
                                           MS HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 08, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " LỜI CHO LỮ KHÁCH "
                                         MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 01, 2019

SỨ ĐIỆP:
                " ĐỐI DIỆN ĐIỀU KHÔNG THỂ "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 25. 2019

SỨ ĐIỆP:
           " HỒI SINH, NÊN MỚI "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 18. 2019

SỨ ĐIỆP:
        " THÂN THỂ NGƯỜI, TÔN CAO CHÚA "
                                                     MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 11. 2019

SỨ ĐIỆP:
           " LỜI MỜI ÂN CẦN "
                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 04. 2019

SỨ ĐIỆP:
            " CHÚA THÁNH LINH ! NGÀI LÀ AI ? "
                                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU TRONG LẼ THẬT "
                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS