AUGUST 23, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " CHỚ SỢ CHI "
                              MS PHAN VĨNH PHÚC

AUGUST 16, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " SỐNG ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG "
                                                MS HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 09, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " KHI MỌI NỀN SỤP ĐỔ "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 02, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " KHIÊM NHU TRONG PHỤC VỤ "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
               " CON SỰ YÊN ỦI "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

JULY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨNG DẬY VÀ TIẾP TỤC "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

JULY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU "
                                          MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " MẪU MỰC TỐI THƯỢNG "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS