MAY 03, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " MỘT ĐIỀU ĐỂ TIM KIẾM "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " TRÔNG CẬY SỐNG "
                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " SỐNG THẬT- SỐNG MỚI "
                                       MS HUỲNH VĂN LINH

APRIL 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " JESUS ĐẤNG SỐNG ĐỜI ĐỜI "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA
  

APRIL 10, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TIẾNG KÊU HUYỀN NHIỆM "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VUA VINH HIỂN ĐẾN TRONG KHIÊM HẠ "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỪNG SỢ NHƯNG TIN CẬY "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 22, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " BÌNH AN GIỮA GIÔNG TỐ "
                                                 MS PHAN VỈNH PHÚC

MARCH 15, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ĐIỀU CHÚA NGẠC NHIÊN "
                                          MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 08, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " ĐỂ THỎA KHÁT KHAO "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS