APRIL 21, 2019

SỨ ĐIỆP:
       " ĐƯỢC XƯNG NGHĨA CHÂU TOÀN "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 14, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TRONG NHÀ CHÚA "
                                           MSGHT LÊ VĨNH THẠCH

APRIL 7, 2019

SỨ ĐIÊP:
          " ĐƯỢC DỰNG NÊN MỚI "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 31, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU VÀ VUI "
                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " KHÁT VỌNG TỎ YÊU THƯƠNG "
                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 17, 2019

SỨ ĐIỆP:
          " CON CHÁU TÌNH THƯƠNG "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 10, 2019

SỨ ĐIỆP :
                 " TÌNH YÊU TUYỆT VỜI "
                                                 MS.  PHAN VĨNH PHÚC

MARCH 03, 2019

SỨ ĐIỆP:
                " YÊU THƯƠNG LỚN "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " NĂNG LỰC VÔ HẠN "
                                        TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 17, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " MẠNH DẠN "
                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS