MARCH 04, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " THẬP GIÁ & THEO CHÚA "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " MỰC THƯỚC ĐO YÊU THƯƠNG "
                                                        TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " TÌNH YÊU HỒI SINH "
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
        " TÌNH YÊU- SỰ THẬT- SỢ HẢI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 28, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨC TIN & TƯƠNG LAI "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 21, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " QUAN TRỌNG = THE MOST IMPORTANT "
                                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 13, 2018

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỨC TIN SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 07, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 31,2017

SỨ ĐIỆP:
         " GIỮ GIÁNG SINH ĐẾN HỒI LAI "
                                                  TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 24,2017

SỨ ĐIỆP:
               " SUY GẪM "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS