JANUARY 08, 2023

SỨ ĐIỆP :
          " VỮNG CHẮC TRONG CHÚA YÊU THƯƠNG "   
                                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 01, 2023

SỨ ĐIỆP :
            " THEO KẾ HOẠCH THIÊN THƯỢNG "
                                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 25, 2022

SỨ ĐIỆP:
         " VUI MỪNG LỚN CHO MUÔN DÂN "          
                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 24, 2022 ( LỄ GIÁNG SINH )

SỨ ĐIỆP:
            " NGÔI LỜI TRỞ NÊN XÁC THỊT "
                                          MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 18, 2022

SỨ ĐIỆP:
           " ÁNH SAO HUYỀN DIỆU "
                                        MS PHẠM THANH BÌNH

 

DECEMBER 11, 2022

SỨ ĐIỆP:
         " KHI CHÚA TRỜI THÀNH NGƯỜI "
                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 04, 2022

SỨ ĐIỆP :
            " ĐẦU TIN LÀNH "
                           MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 27, 2022

SỨ ĐIỆP :
        " KHÚC TẠ ƠN THẦN CA "
                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 24, 2022 ( THANKSGIVING )

SỨ ĐIỆP :
           " ƠN BAN NGÀN ĐỜI "
                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 20, 2022

SỨ ĐIỆP:
           " KHI CHÚA ẨN MÌNH "
                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS