DECEMBER 05, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " NHÀ CHÚA XÂY "
                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 28, 2021

SỨ ĐIỆP :
            " ĐƯỢC NGHE, ĐƯỢC HỌC, ĐƯỢC BIẾN ĐỔI "
                                                         MS HUỲNH VĂN LINH

 

NOVEMBER 25, 2021( LỄ TẠ ƠN )

SỨ ĐIỆP:   
           " NHỮNG ƠN PHƯỚC LINH HỒN MÃI NHỚ "
                                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 21, 2021

SỨ ĐIỆP: 
          " MẶC KHẢI VÀ YÊN NGHỈ "
                                          MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 14, 2021

SỨ ĐIỆP:   
             " CHẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG "
                                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 07, 2021

SỨ ĐIỆP:   
           " CHIÊN CON ĐÁNG NGỢI KHEN "
                                            MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 31, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " TRONG MỐI LIÊN HỆ THIẾT YẾU "
                                                       MSQN TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 24, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " Ý CHÚA CHO CHÚNG TA "
                                           MS PHAN VĨNH PHÚC

OCTOBER 17, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " XƯƠNG KHÔ LẠI SỐNG "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 10, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " BỊ ĐỐT NHƯNG KHÔNG TÀN "
                                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS