AUGUST 29, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " TIN XẤU ĐỂ TRÂN TRỌNG TIN VUI "
                                                  MSQN- TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 22, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                        MS NGUYỄN HOÀNG CHÍNH

AUGUST 15, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " KHI BAN CHO NÊN LY KỲ "
                                         MSQN TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 08, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " GIA ĐÌNH TÔI "
                           MS PHAN VĨNH PHÚC

AUGUST 01, 2021

SỨ ĐIỆP:
         " CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG "
                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

JULY 25, 2021

SỨ ĐIỆP:
            " HÃY XÓT THƯƠNG NGƯỜI LẠC MẤT "
                                                            MS TUYÊN NGUYỄN

JULY 18, 2021

TƯỜNG TRÌNH HỘI ĐỒNG 46:
                               THẦY HUỲNH THÁI BÌNH & MS QN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 11, 2021

   TƯỜNG TRÌNH HỘI ĐỒNG 46
                             PHẠM PHỤC & CTVMV QUANG LÊ

JUNE 27, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " ĐỂ DANH CHÚA ĐƯỢC KÊU CẦU "
                                              MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 20, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " SỨC MẠNH TRONG YẾU KÉM "
                                         MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS