APRIL 24,2016

SỨ ĐIỆP:
            " CHÌA KHÓA ĐỂ THEO CHÚA "
                                                   MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

APRIL 17,2016

SỨ ĐIỆP:
             " NƯỚC SỐNG CHO NGƯỜI KHÁT KHAO "
                                                                         TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

 

APRIL 10, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " ĐẤNG TÔN CAO CHÚA "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 03,2016

SỨ ĐIỆP :
            " ĐẤNG NHẮC NHỞ "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 27, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 20, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " TIN LÀNH NÀO TỐT HƠN "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 13, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " SỨ ĐIỆP HAY PHÉP LẠ "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 06, 2016

SỨ ĐIỆP :
                " ĐỂ ĐI ĐƯỜNG THẬP GIÁ "
                                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 28, 2016

SỨ ĐIỆP:
                 " ĐỂ YÊU THƯƠNG "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

FEBRUARY 21. 2016

SỨ ĐIỆP:
               " KHÔNG SỢ "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS