OCTOBER 23, 2016

SỨ ĐIỆP:
          " KHÍ CỤ CHO ĐẤNG THÁNH "
                                                  MSQN  HUỲNH VĂN LINH

OCTOBER 16, 2016

SỨ ĐIỆP :
              " CẢN TRỞ & NÂNG ĐỠ "
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

OCTOBER 09, 2016

SỨ ĐIỆP:
            " MỐI CHÂN TÌNH TRONG ĐẤNG CHRIST "
                                                            MS NGUYỄN VĂN NGHI

 

OCTOBER 02, 2016

SỨ ĐIỆP :
         " BIỆT RIÊNG CHO CHÚA "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 25, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " TIN VUI ĐỂ CHIA SẺ "
                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 18, 2016

SỨ ĐIỆP:
         " NHƯ CHA ĐÃ SAI CON, THÌ ... "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 11, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " NGHE & BIẾN ĐỔI "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 04, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " NHÌN KỸ CÁNH ĐỒNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 28, 2016

SỨ ĐIỆP :
             " THÁI ĐỘ ĐƯỢC THƯỞNG "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 21, 2016

SỨ ĐIỆP :
           " TRONG CHÚA & NHẬM LỜI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS