SEPTEMBER 27, 2015

SỨ ĐIỆP:
                " MỐI TƯƠNG GIAO ĐÚNG "
                                                   MS NGUYỄN THANH BẠCH

SEPTEMBER 20, 2015

SỨ ĐIỆP:
              " KHỞI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH "
                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 13, 2015

 SỨ ĐIỆP:
                " CHÚA LỰA CHỌN DÂN NGÀI "
                                                         MS NGUYỄN VĂN NGHI

SEPTEMBER 06, 2015

SỨ ĐIỆP:
             " MỐI TƯƠNG GIAO CHÂN THẬT "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 30, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " VƯỢT KHÓ HAY BỎ CUỘC "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

 

AUGUST 23, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " THỨC HAY NGỦ "
                                           MSQN  HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 16, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " HÀNH TRÌNH CỦA ÂN SỦNG "
                                                         TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 09, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " TIÊU CHUẨN "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

AUGUST 02, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " TIẾP CẬN "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 27, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " MẪU  PHÁT TRIỂN TOÀN HẢO ".
                                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS