MARCH 01, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " HUY ĐỘNG HỘI-THÁNH TRUYỀN GIÁO "
                                                   MS Giáo Sĩ  PHẠM XUÂN NGHĨA

 

FEBRUARY 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " MỚI HƠN MỖI NGÀY "
                                                      MS HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " FROM DOING TO BEING "
                                                     MS NGUYỄN NHÂN TÂM

 

FEBRUARY 8, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " TINH THẦN CẦU NGUYỆN "
                                                     MSNC NGUYỄN THANH BẠCH

FEBRUARY 1, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " TƯƠNG GIAO TRONG ÁNH SÁNG "
                                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 25, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG VÀNG "
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 18, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỂ GIÚP ĐOÀN DÂN "
                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 11, 2015

SỨ ĐIỆP:
                " DỜI NÚI TỪ ĐỈNH NÚI "
                                                        TĐ TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 4, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC CHỨC VỤ "
                                                                    MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 28, 2014

SỨ ĐIỆP :
              " BÌNH AN THEO Ý THIÊN THƯỢNG "
                                                                   TĐ TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS