AUGUST 14, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " NGÔI THI ÂN CHÚA ĐÁP "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 07, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " QUYỀN NĂNG CỦA CHRIST PHỤC SINH "
                                                        MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JULY 31, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC SAI PHÁI "
                                                     TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JULY 24, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 17, 2016

" CỘNG ĐỒNG ĐỨC TIN SINH ĐỘNG "
                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA & MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 10, 2016

" KHAI TRÌNH HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT 41 "
                                                    CÁC ĐẠI BIỂU HỘI THÁNH

                                           
 

JULY 03, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " MẶC LẤY NGƯỜI MỚI " ( VIDEO )
                                                MS NGUYỄN THỈ

 

JUNE 26, 2016

SỨ ĐIỆP :
              " HƯỚNG DẪN & THEO SAU "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 19, 2016 ( FATHER' S DAY )

SỨ ĐIỆP:
             " NƠI TRÚ ẨN VỮNG CHẮC "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 12, 2016

SỨ ĐIỆP :
                " THEO MẪU CHĂN TOÀN HẢO "
                                                                 TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS