FEBRUARY 14. 2014

SỨ ĐIỆP:
             " SỐNG THẬT TRONG CHÚA "
                                                       MSQN  HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 07. 2016

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ KÍNH YÊU NÊN TRỌN VẸN "
                                                               TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 31, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " THEO CHÚA "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JANUARY 24, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " HẠNH PHÚC - THỰC HÀNH "
                                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 17, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " NHƯ TRÁI ĐẦU MÙA "
                                                TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 10, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " SỰ THÈM KHÁT "
                                       MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JANUARY 03, 2016

SỨ ĐIỆP:
                 " BẰNG CHỨNG "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 27, 2015

SỨ ĐIỆP:
              " NGÔI SAO VÀ KINH THÁNH "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

DECEMBER 20, 2015

SỨ ĐIỆP:
              " ĐỂ ĐÓN CHÚA NGỰ "
                                            TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 13, 2015

SỨ ĐIỆP:
             " CHÚA VỚI TÔI : THẬT SỰ "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS