MAY 31, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " LỜI CHÚA & THỜI CUỐI "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 23, 2015 ( TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 )

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỜNG LỐI CHÚA TRỌN VẸN "
                                                  MS HỒ CƠ NGHIỆP
        " BIẾT CHÚA THÀNH TÍN "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT CHÚA SIÊU VIỆT "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT ĐI THEO CHÚA CÁCH XỨNG ĐÁNG "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN

MAY 17, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " LỜI CHÚA & TRÁCH NHIỆM "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 10, 2015 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
               " GIA TÀI CỦA MẸ "
                                             TĐ TRƯƠNG ÂN HUỆ

MAY 03, 2015

SỨ ĐIỆP :
              "  LỜI AN LÀNH "
                                  MS GHT LÊ VỈNH THẠCH 

APRIL 26, 2015

SỨ ĐIỆP : 
                " THÁNH LINH & KÍNH SỢ "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

        
 

APRIL 19, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỘT BIẾN ĐỔI KHÁC THƯỜNG "
                                                       TĐPT TRẦN NGỌC HÒA   

APRIL 12, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỤC ĐÍCH CỦA NĂNG QUYỀN "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
           "  VỚI QUYỀN NĂNG CHÚA PHỤC SINH "
                                                                MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 29, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " CHO CHÚA GIÊ-XU "
                                              MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS