JULY 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " HIỆP MỘT TRONG CHÚA "
                                                                TĐ. TRƯƠNG ÂN HUỆ

JUNE 28, 2015

SỨ ĐIỆP :
                SỐNG NHƯ CHÚA MONG ĐỢI
                                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2015

SỨ ĐIỆP:
            " NGƯỜI NAM LINH ĐỘNG "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JUNE 14, 2015

SỨ ĐIỆP:
           " THEO MẪU CHÚA BAN "
                                                TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 06, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " TẦM MỨC CHÚA MONG ĐỢI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 31, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " LỜI CHÚA & THỜI CUỐI "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 23, 2015 ( TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 )

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỜNG LỐI CHÚA TRỌN VẸN "
                                                  MS HỒ CƠ NGHIỆP
        " BIẾT CHÚA THÀNH TÍN "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT CHÚA SIÊU VIỆT "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT ĐI THEO CHÚA CÁCH XỨNG ĐÁNG "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN

MAY 17, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " LỜI CHÚA & TRÁCH NHIỆM "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 10, 2015 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
               " GIA TÀI CỦA MẸ "
                                             TĐ TRƯƠNG ÂN HUỆ

MAY 03, 2015

SỨ ĐIỆP :
              "  LỜI AN LÀNH "
                                  MS GHT LÊ VỈNH THẠCH 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS