JULY 19, 2015

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT LẦN THỨ 40
               “ JESUS : THE SUFFICIENT LORD ”.
                              MSQN HUỲNH VĂN LINH & TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

July 12. 2015

Tường Trình Sinh Hoạt Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 40
                       “Sống Trong Ân Điển và Lẽ Thật"
                                        TĐPT TRẦN NGỌC HÒA & MSQN HUỲNH VĂN LINH

                                           

JULY 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " HIỆP MỘT TRONG CHÚA "
                                                                TĐ. TRƯƠNG ÂN HUỆ

JUNE 28, 2015

SỨ ĐIỆP :
                SỐNG NHƯ CHÚA MONG ĐỢI
                                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2015

SỨ ĐIỆP:
            " NGƯỜI NAM LINH ĐỘNG "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JUNE 14, 2015

SỨ ĐIỆP:
           " THEO MẪU CHÚA BAN "
                                                TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 06, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " TẦM MỨC CHÚA MONG ĐỢI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 31, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " LỜI CHÚA & THỜI CUỐI "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 23, 2015 ( TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 )

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỜNG LỐI CHÚA TRỌN VẸN "
                                                  MS HỒ CƠ NGHIỆP
        " BIẾT CHÚA THÀNH TÍN "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT CHÚA SIÊU VIỆT "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT ĐI THEO CHÚA CÁCH XỨNG ĐÁNG "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN

MAY 17, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " LỜI CHÚA & TRÁCH NHIỆM "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS