MAY 10, 2015 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
               " GIA TÀI CỦA MẸ "
                                             TĐ TRƯƠNG ÂN HUỆ

MAY 03, 2015

SỨ ĐIỆP :
              "  LỜI AN LÀNH "
                                  MS GHT LÊ VỈNH THẠCH 

APRIL 26, 2015

SỨ ĐIỆP : 
                " THÁNH LINH & KÍNH SỢ "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

        
 

APRIL 19, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỘT BIẾN ĐỔI KHÁC THƯỜNG "
                                                       TĐPT TRẦN NGỌC HÒA   

APRIL 12, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỤC ĐÍCH CỦA NĂNG QUYỀN "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
           "  VỚI QUYỀN NĂNG CHÚA PHỤC SINH "
                                                                MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 29, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " CHO CHÚA GIÊ-XU "
                                              MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " THEO TRONG ÂN SỦNG "
                                                       TĐ TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH "
                                                     MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

MARCH 08, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " TIẾN TỚI TRONG CHÚA "
                                                          MS HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS