JUNE 05, 2016

SỨ ĐIỆP :
               " YÊU NHIỀU, THƯƠNG ĐÚNG "
                                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 29, 2016 ( Trại Gia Đình Hội Thánh, Texas ).

CHỦ ĐỀ :
               SỐNG THEO CHÂN LÝ "_ Giăng 13: 17
                                             DIỄN GIẢ : MS JIMMY KHÁNH NGUYỄN
                                                             : MS NGUYỄN THỈ

MAY 22, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " CON CỦA CHÚA GIAO "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

         
 

MAY 15, 2016

SỨ ĐIỆP :
               " CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 08, 2016 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
             " DI SẢN CHO DÒNG DỎI "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

MAY 01, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐƯỢC ƠN "
                                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 24,2016

SỨ ĐIỆP:
            " CHÌA KHÓA ĐỂ THEO CHÚA "
                                                   MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

APRIL 17,2016

SỨ ĐIỆP:
             " NƯỚC SỐNG CHO NGƯỜI KHÁT KHAO "
                                                                         TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

 

APRIL 10, 2016

SỨ ĐIỆP:
           " ĐẤNG TÔN CAO CHÚA "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 03,2016

SỨ ĐIỆP :
            " ĐẤNG NHẮC NHỞ "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS