MARCH 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " THEO TRONG ÂN SỦNG "
                                                       TĐ TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH "
                                                     MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

MARCH 08, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " TIẾN TỚI TRONG CHÚA "
                                                          MS HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 01, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " HUY ĐỘNG HỘI-THÁNH TRUYỀN GIÁO "
                                                   MS Giáo Sĩ  PHẠM XUÂN NGHĨA

 

FEBRUARY 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " MỚI HƠN MỖI NGÀY "
                                                      MS HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " FROM DOING TO BEING "
                                                     MS NGUYỄN NHÂN TÂM

 

FEBRUARY 8, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " TINH THẦN CẦU NGUYỆN "
                                                     MSNC NGUYỄN THANH BẠCH

FEBRUARY 1, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " TƯƠNG GIAO TRONG ÁNH SÁNG "
                                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 25, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG VÀNG "
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 18, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỂ GIÚP ĐOÀN DÂN "
                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS